Share this video

Amb la Laia Coma, llicenciada amb STAPS (Univ. de Perpignan) , màster amb entrenament en Alçada (Univ. de Perpignan) entre d’altres màsters, vam parlar de la importància d’escoltar música abans i desprès l’entrenament. Diferents estudis indiquen millores cognitives a l’hora d’escoltar música ja que ens ajudaria a estar més concentrats i « focus » amb la nostra tasca. Dit això, no sempre serà així per tots els casos . Tant per tasques molt complexes o entrenaments molt durs on arribem al límit amb molts casos seria contraproduent d’escoltar música. Dins el vídeo veureu que tractarem molts temes com el tipus de melodia i tempo que s’ha d’escoltar, si existeix algun estil de musica amb concret per millorar el rendiment, etcètera, etcètera.