Em sento identificat amb els valors que transmet. Per aquells que no ho sàpiguen, OTSO vol dir « llop » amb basc. Per a mi, un llop representa tots aquells valors que necessita un esportista: força, coratge, lluita, lleialtat, soletat, valentia… A més, per als esportistes, és molt interessant tenir una marca que organitza competicions i ajuda tant als seus corredors.