Share this video
 1. Per quina finalitat busquem entrenar amb alçada –> adaptacions -tenim el mateix oxigen aquí que a l’everest?
 2. Quin serà el factor limitant quan entrenem amb altituds molt elevades ?
 3. Si fem sèries amb alçada la nostra FC max és veurà alterada?
 4. Quins beneficis trobem amb l’estancia aguda o crònica amb alçada i els valors d’EPO i hematocrit?
 5. Estratègies « Live high train high » VS « live high train low’ -mal d’altura (MAM) –> tractament, prevenció , alimentació a seguir..

Referències:

 1. Sheel, W., MacNutt, M, & Querido, J. (2010). The pulmonary system during exercise in hipoxia and the cold. Experimental Physiology, 95(3), 422- 430. doi: 10.1113/expphysiol.2009.047571
 2. Ramos-Campo, D.J., Rubio-Arias, J.A., & Jiménez, J.F. (2015). Efectos sobre la composición corporal y la densidad mineral ósea de un programa de altitud simulada en triatletas. Nutrición Hospitalaria, 32(3), 1252-1260. doi: 10.3305%2Fnh.2015.32.3.9386.
 3. Zinner, C., Hauser, A., Born, D., Wehrlin, J. P., Holmberg, H., Sperlich, B. (2015). Influence of Hypoxic Interval Training and Hyperoxic Recovery on Muscle Activation and Oxygenation in Connection with Double-Poling Exercise. PLoS One, 1-12. doi: 10.1371/journal.pone.0140616.
 4. Bernardi, L., Passino, C., Serebrovskaya, Z., Serebrovskaya, T., & Appenzeller, O. (2001). Respiratory and cardiovascular adaptations to progressive hipoxia. European Heart Journal, 22(10), 879-886. doi: 10.1053/euhj.2000.2466.
 5. Chacón-Cuberos, R.; González Valero, G.; Espejo-Garcés, T.; Puertas-Molero, P.; Moreno-Arrebola, R.; Cachón-Zagalaz, J. (2017). Respuestas y adaptaciones respiratorias asociadas al entrenamiento en altura. Trances, 9(supl 1):365-376. 374
 6. Bishop, D. J. & Girard, O. (2013). Determinants of team-sport performance: implications for altitude training by team-sport athletes. British Journal of Sports Medicine, 47, 17-21. doi: 10.1136/bjsports-2013-092950