Share this video

Amb el Fernando (SagredoTraining) vam parlar de la importància de l’entrenament de força per als corredors així com també conèixer la nostra economia de carrera.

La economia de carrera es podria definir com desplaçar-nos a velocitats altes amb un gast energètic el més baix possible. Dit d’una altra manera, el consum d’oxigen necessari per una determinada velocitat. Si fiquem un exemple de 2 corredors de marató o ultra distància:

  • corredor 1 : 200 ml/kg/km
  • corredor 2: 210 ml/kg/km

Veient-ho aixi, tots pensem que el corredor 1 és més econòmic perquè ha de moure menys oxigen per una mateixa velocitat (suposant una velocitat estàndard per als dos corredors). Tanmateix, també haurem de tenir amb compte altres aspectes com el RER (Respiratory Exchange Ratio) on ens pot ajudar a predir quin dels dos atletes està utilitzant més uns substrats energètics o uns altres. El RER, Per seguir amb el mateix exemple, ficarem el RER dels dos atletes:

  • RER corredor 1 : 0.96
  • RER corredor 2: 0.72

Ara mateix, tots podem pensar que el corredor 1, malgrat moure menys oxigen que el corredor 2, presenta un RER molt més elevat respecte a l’altre corredor. D’aquesta manera, podriem dir que el corredor 2 serà més eficient que el corredor 1. Dit aixó, hi han molts factors que poden influenciar el RER com podria ser la dieta, el descans, l’escalfament que fem abans de la prova, etcètera.