Descripció

Aquest test aniria encarat per totes aquelles persones que vulguin interessar-se per saber exactament les seves zones d’entrenament d’una forma més correcta i acurada.